Agraflı Askı Sistemi

8,10 veya 12 mm et kalınlığındaki kompakt laminat cephe kaplama panelleri için uygulanabilen mekanik montaj sistemidir. Bina cephesine düşeyde braketler vasıtasıyla bağlanmış alüminyum köşebent profillerine, yatayda özel kesitli alüminyum raylar monte edilir. kompakt laminat panellerin derz oluşturulacak kenarlarına derz çıtasının geçirebilmesi için kanallar açılır. Panellerin arkasına takılan agraflar ayarlı vidalar ile alüminyum raylara takılır. Derz aralarına 3 mm et kalınlığında kompakt laminat derz çıtası geçirilerek derzler kapatılır. Bu sistemin seçilmesindeki esas prensip iklim koşulları veya projenin spesifik durumudur. kompakt Laminat giydirme cephe sistemleri ile ilgili en eski sistem olup, yapıştırma sisteme oranla daha pahalı olduğu ve uygulama süresi ile işçiliğin yarı yarıya arttığı unutulmamalıdır.

1) Kompakt Laminat Panel

Markalar : Fundermax, Resopal, Trespa

2) Altyapı Malzemesi

Özel Kesitli Alüminyum profiller.

3) Isı İzolasyon Malzemesi

İzocam CEPHEPAN marka bir yüzü sarı veya siyah cam tülü kaplı ve silikon katkılı, 5 cm et kalınlığında 60×120 cm ebatlarında, ısı geçirgenlik direnci m² K/W =1,25 , Yoğunluk 40 kg/m³ olan camyünü levhalardır.

4) Buhar Dengeleyici Malzemesi

Dupont TYVEK marka su buharı geçişine açık reflektif yalıtım örtüsü. (Proje spesifikasyonlarına bağlı olarak )

  • Proje ve detaylarına uygun olarak bina cephesi yatayda ve düşeyde ölçü aletleri ile kontrol edilerek yatayda ve düşeyde ayarlı konstrüksyon ile tek bir düzleme getirilmelidir.
  • 70 – 100 cm aralıklarla galvanizli U profiller mevcut duvara galvaniz L formunda ayaklarla ve M12 elektro galvaniz çelik dübellerle monte edilmelidir.
  • Yatayda dış cephe için özel olarak imal edilen alüminyum raylar karolaja göre gereken sıklıkla galvanizli profillere cıvatayla bağlanmalıdır.
  • Kompakt plakalar projeye göre ve plaka ebatları göz önünde tutularak en az fire verecek şekilde ölçülendirilmeli ve kesme işlemi yapılmalıdır.
  • Paneller arasındaki minimum 3mm genişliğindeki derzler kinişli sistem ile 3mm kalınlığında kompakt laminat kullanılarak yapılmalıdır. (Kinişli sistem: yan yana gelen her iki kompakt laminatın kenarı boyunca 3mm kalınlığında kanal açılır ve projede istenen renkte veya dekorsuz 3mm kalınlığında dış cephe kompakt laminatı kullanılarak yine projede istenen genişlikte derz oluşturularak iki panel birbirine bağlanır).
  • Kompaktın arka yüzüne özel hazırlanmış alüminyum Z kancalar M8 cıvata somunlar ile vidalanmalı ve cepheye daha önce bağlanmış alüminyum raylara takılarak arka ayar vidasıyla denge ve terazisine getirilip işlem devam ettirilmelidir.